Web Content Display

444

0

https://minforsyning.kmd.dk/Login.aspx

Her kan du logge ind.

http://www.noe.dk/kmd-reading-report?plant=444&utility=0

true

false

Hvor finder jeg kundenummer, målernummer eller fakturanummer?

Du kan se dit kunde- og målernummer på dit aflæsningskort.

Du kan også se dit kunde- og fakturanummer på din sidste faktura.

Målernummer er også skrevet på forsiden af din måler.