Показване на уеб съдържанието

Tilslutningsbestemmelser

 En lang række love og bekendtgørelser er ændret væsentligt for at bane vej for engrosmodellens introduktion den 1. april 2016.

Det påvirker også forholdene omkring vores tilslutningsbestemmelser. Derfor finder du to forskellige regelsæt nedenfor.

Det er tidspunktet for elinstallatørens tilmelding hos Netselskabet, der styrer hvilke tilslutningsbestemmelser der finder anvendelse.

 

Tilslutningsbestemmelser gældende fra den 1. april 2016

Tilslutningsbestemmelser pr. 1. april 2016 (1.729 kb)

 

Der henvises i øvrigt til Fællesregulativet inklusiv evt. bilag.