Affichage de contenus web

Adgang

Målere skal placeres, så der for netselskabet (NOE) er uhindret adgang til kontrol, aflæsning og udskiftning. (Fællesregulativet – pkt. 16.2)

Evt. aflåsning af skabe om målertavler skal ske med et af netselskabet (NOE) godkendt låsesystem. (Fællesregulativet – pkt. 16.3)

I særlige tilfælde kan der efter aftale med netselskabet laves aftale om permanent nøgleudlevering.