Obsah denníka

Plombering

Plomberingen må kun brydes efter forudgående aftale med netselskabet (NOE).

Brydes plomberingen skal der altid straks oprettes en sag på www.installationsblanket.dk

Er der plomberet efterfølgende, med plomber (farve: blå) udleveret af netselskabet (NOE), noteres dette på sagen – inkl. plombenumre.