Web Content Display

Klimacertifikater

  • Logo af Jysk Energi's Co2 neutral grøn energiViser din støtte til vedvarende energikilder

  • Neutraliserer virksomhedens CO2-udslip

  • Dokumenteres med certifikat


At en virksomhed kan dokumentere miljøbevidsthed er i stigende grad blevet et konkurrenceparameter. Desuden kan mange danske virksomheder ved hjælp af Klima El forbedre deres grønne regnskaber, når de benytter vind- eller vandkraft i stedet for traditionel elektricitet, som er et blandingsprodukt bestående af både gas, kul, atomkraft og vind.

Med Klimacerticifikater fra Jysk Energi foretager jeres virksomhed et valg. I tager medansvar for vores miljø, naturens ressourcer og ikke mindst de næste generationer. Med certifikaterne kan virksomheden neutralisere CO2-udslippet. Klimacertifikaterne kommer fra CO2-neutrale energikilder - primært fra danske vindmøller eller norsk vandkraft.

Certifikat og logo

Når Jysk Energi har registreret købet, modtager virksomheden et certifikat som dokumentation for, at elforbruget nu er CO2-neutralt. Vi benytter RECS organisationen i Holland og Energinet.dk i Danmark til at sikre transaktionen. Som en service til vorea "grønne" kunder, har vi fået lavet et logo, som kan downloades gratis.

Når du køber Klimacertificeret el, kan du benytte det grønne logo i alle dine materialer - både på internettet og tryk.

Web Content Display

Download

Download logo

Web Content Display

HAR DU SPØRGSMÅL?

Få hurtig og nemt afklaret hvad vi kan tilbyde dig. Og hvad det kommer til at betyde for dig..